חברות

עמק אמבי במחקר סהרה: יותר מ -62,000 ₪ מזומנים של מפקידים בחברת הפסדים

בשנים 2018-19, השנה האחרונה שבה קיימים מספרים פיננסיים, Aamby Valley בע'מ הפסדה מאוחדת של 994 מיליארד רופי, בהשוואה להפסד של 1,133 מיליון שקל בשנה הקודמת. הכנסתה הכוללת ירדה ל -958 מיליארד רופי בשנים 2018-19, לעומת 1,530 קרונות לפני שנה.

טיפים בפועל

מומלץ